[Ewels, Andrea-Eva. Areallinguistik und Sprachtypologie im Ostseeraum: die phonologisch relevante Vokal und Konsonantenquantität]

Název: [Ewels, Andrea-Eva. Areallinguistik und Sprachtypologie im Ostseeraum: die phonologisch relevante Vokal und Konsonantenquantität]
Autor: Boček, Vít
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 353-355
Rozsah
353-355
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ewels, Andrea-Eva. Areallinguistik und Sprachtypologie im Ostseeraum: die phonologisch relevante Vokal und Konsonantenquantität. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. 265 s. ISBN 978-3-631-57786-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Příspěvek vznikl v rámci projektu MŠMT ČR LC546.