[Birk, Elisabeth; Schneider, Jan Georg (Hg.). Philosophie der Schrif]

Název: [Birk, Elisabeth; Schneider, Jan Georg (Hg.). Philosophie der Schrif]
Autor: Boček, Vít
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 351-352
Rozsah
351-352
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Birk, Elisabeth; Schneider, Jan Georg (Hg.). Philosophie der Schrift. Tübingen: Max Niemeyer, 2009. vi, 243 s. ISBN 978-3-484-31285-2.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Příspěvek vznikl v rámci projektu MŠMT ČR LC546.
Reference
[1] Adam, R. (2009): Za empiricky adekvátní teorii písemné komunikace. Slovo a slovesnost 70, č. 3, 221–230.

[2] Boček, V. (2009): Ještě ke kulturnímu kontextu pražské školy: lingvistika a typografie. Linguistica ONLINE. Issue Eleven, Miscellanea II. Ed. A. Bičan. Online: http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/bocek/boc-001.pdf.

[3] Humboldt, Wilhelm von [1824]: Ueber die Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau. In: Werke in fünf Bänden. Hgg. von Andreas Flitner und Klaus Giel, Bd. III, Schriften zur Sprachphilosophie. 3. vydání, Darmstadt 1969, 82–112.

[4] Chromý, J. (2006): Vachkovo pojetí psaného jazyka v kontrastu s běžnou (nejen internetovou) komunikací. Čeština doma a ve světě 14, 53–57.

[5] Stetter, Ch. (1997): Schrift und Sprache. Frankfurt a.M.

[6] Unger, G. (2007): While you're reading. New York.

[7] Vachek, J. (1989): Written Language Revisited. Amsterdam – Philadelphia.

[8] Vykypěl, V. (2006): Essais zur Prager Typologie (mit einer Bibliographia typologica Pragensis). München.