Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou

Název: Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou
Variantní název:
  • Intergenerational learning between mothers and daughters
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 1, s. [177]-188
Rozsah
[177]-188
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá mezigeneračním učením v rodině. Nejprve je představen koncept mezigeneračního učení v rodině a jeho souvislosti. Následně je popsán metodologický postup a výsledky kvalitativního výzkumného šetření, které bylo zaměřeno na mezigenerační učení mezi matkou a dcerou, konkrétně pak na faktory, které ovlivňují jejich vzájemné učení.
This contribution deals with intergenerational family learning. The concept of intergenerational family learning is presented first, along with some related implications, followed by the description of the methodological process and the results of a qualitative research focused on factors affecting intergenerational learning between mothers and daughters.
Reference
[1] BOSTROM, A. K. Lifelong learning, intergenerational learning and social capital – from theory to practise [online]. Stockholm: Institute of International Education, 2003 [cit. 2009-15-02]. Dostupné z: http://www.interped.su.se/publications/BostromNo.61.pdf.

[2] BOŘILOVÁ, K. Soužití a vztahy dvou generací v rodině. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 143 s.

[3] FISCHER, T. (Ed.) Intergenerational learning in Europe – policies, programmes, political guidance. Final report [online]. Erlangen: University of Erlangen-Nuremberg, 2008, 40 s. [cit. 2009-15-04]. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/final-report.pdf/view.

[4] FRANZ, J. Generations learning together: Sustainability [online]. 2007 [cit. 2009-15-03]. Dostupné z: http://www.nuigalway.ie/dern/documents/48_julia_franz.pdf.

[5] HAGESTAD, G., HERLOFSON, K. Micro and macro perspectives on intergenerational relations and transfers in Europe [online]. 2006 [cit. 2009-09-03]. Dostupné z: http://www.un.org/esa/population/meetings/Proceedings_EGM_Mex_2005/hagestad.pdf.

[6] HATTON-YEO, A. The Eeagle toolkit for intergenerational activities. Erlangen: University of Erlangen-Nuremberg, 2008 [cit. 2009-19-04]. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/out-now-eagle-toolkit-for-intergenerational-activities.

[7] CHERRI, H. CH. Y. Intergenerational learning in Hong Kong: A narrative inquiry [online]. University of Nottingham, 2008, 352 s. [cit. 2008-15-11]. Dostupné z: http://etheses.nottingham.ac.uk/486/1/Cherri_Ho_EdD_Thesis_2008.pdf.

[8] JANE, B., ROBBINS, J. Intergenerational learning: grandparents teaching everyday concepts in science and technology [online]. Victoria: Monash University, 2007, 13 s. [cit. 2008-6-7].

[9] KAMANOVÁ, L. Mezigenerační učení v rodině mezi matkou a dcerou. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 96 s.

[10] Národní zpráva o rodině [online]. Praha: MPSV ČR, 2004, 226 s. [cit. 2009-03-07]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf.

[11] PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005, 481 s. ISBN 80-7367-047-X.

[12] SANCHÉZ, M. Challenges to Intergenerational Studies [online]. Journal of Intergenerational Studies, 2006, roč. 4, č. 2, s. 107–110 [cit. 2008-11-12]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1300/J194v04n02_09. | DOI 10.1300/J194v04n02_09

[13] STROM, R. D., STROM, S. K. Intergenerational learning and harmony [online]. Educational Gerontology, 2000, roč. 26, č. 26, s. 261–283 [cit. 2008-11-12]. Dostupné z: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ607615&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ607615. | DOI 10.1080/036012700267240

[14] TAHERA, A. et al. Intergenerational learning between children and grandparents. 2005, 10 s. Dostupné z: http://ecr.sagepub.com/cgi/reprint/5/3/219.