The Prague School from a semiotic point of view

Název: The Prague School from a semiotic point of view
Variantní název:
  • Pražská škola ze semiotického hlediska
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. [59]-68
Rozsah
[59]-68
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V první části studie poukazuje na pět konceptů, které rozhodujícím způsobem formují literárně teoretické a estetické zkoumání Pražské školy, a vysvětluje jejich vznik a vývoj. V druhé části jsou pak tyto termíny charakterizující přínos Pražské školy porovnávány s klasickými kategoriemi a koncepty obecné sémiotiky. V poslední části se studie dotýká těch literárně teoretických a estetických termínů, které sice nejsou přímo souměřitelné se semiotickými kategoriemi, nicméně jsou souměřitelné s obecnou teorií literatury a přispěly k jejímu vývoji.
Reference
[1] DOLEŽEL, Lubomír, 1990. Occidental Poetics. Tradition and Progress (Lincoln: University of Nebrasca Press)

[2] ECO, Umberto, 1984. The Role of the Reader (Bloomington: University of Indiana Press)

[3] CHVATÍK, Květoslav, 1996. Člověk a struktury. Kapitoly z neostrukturální poetiky (Praha: Český spisovatel)

[4] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 2000. Studie I (Brno: Host)

[5] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 2001. Studie II (Brno: Host)

[6] VODIČKA, Felix, 1948. Počátky krásné prózy novočeské (Praha: Melantrich)

[7] WINNER, Tomáš G., 2002. "Pražský strukturalismus v anglofonním a frankofonním světě: ignorování a nepochopení", Česká literatura 1/2002, pgs. 80–88