Tabu v povídkách Lojze Kovačiče

Název: Tabu v povídkách Lojze Kovačiče
Autor: Kozár, Aleš
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. [39]-44
Rozsah
[39]-44
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie interpretuje princip fungování motivu tabu v knize povídek slovinského prozaika Lojze Kovačiče Příběhy z malovaných úlů. Všímá si způsobu začlenění tabu do textu i kategorizace různých typů tabu. Konstatuje, že v tomto smyslu není Kovačičova kniha povídek pouze postmoderní hříčkou, ale důsledně modernistickým, ke svobodnému subjektu apelujícím textem s etickým akcentem.
This study analyses the priciple of presentation of motif of taboo in short stories book of Slovenian writer Lojze Kovačič Příběhy z malovaných úlů (Stories from Painted Beehives). It notices the way of integrating the taboo into the text and categorization of different types of taboo. It concludes that in this point of view the Kovačič's book is not mere postmodern game, but exclusively modernistic text with ethic accent, pointing out to the freedom of the subject.
Reference
[1] Glušič, H.: Slovenska pripovedna proza v drugi polovici 20. stoletja. Slovenska matica, Ljubljana 2002.

[2] Horlacher, S.: Taboo, transgression, and Literature: An Introduction. In: Taboo and Transgression in British Literature from the Renaissance to the Present. Palgrave Macmillan, New York 2010, s. 3.

[3] Koron, A.: Intertekstualnost, rewriting in samocitiranje: Zgodbe s panjskih končnic Lojzeta Kovačiča. Obdobja 23, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2006, s. 149.

[4] Kovačič, L.: Kristalni čas. DZS, Ljubljana 1990.

[5] Kovačič, L.: Příběhy z malovaných úlů. Dauphin, Praha 2007.

[6] Kovačič, L.: Zgodbe s panjskih končnic. Mladinska knjiga, Ljubljana 1993.

[7] Kropej, H.: Poslikane panjske končnice. Celovec, Mohorjeva založba 1990.

[8] Lojze Kovačič: življenje in delo. Eds. Gašper Troha, Milena Mileva Blažič, Andreas Leben. Študentska založba, Ljubljana 2009.