Podnětná slavistická práce o cestopisech Karla Čapka

Název: Podnětná slavistická práce o cestopisech Karla Čapka
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 173-176
Rozsah
173-176
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Janiec-Nyitrai, Agnieszka. Svět mezi řádky: kapitoly o cestopisech Karla Čapka. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2011. 228 s. ISBN 978-80-8094-788-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.