Slovníková biobibliografická příručka s literárněhistorickou a teoretickou ambici

Název: Slovníková biobibliografická příručka s literárněhistorickou a teoretickou ambici
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 168-169
Rozsah
168-169
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šenkár, Patrik. Slovenská poézia, próza a dráma po roku 1989 alebo 89 autorov po roku 1989. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych študií, Katedra areálových kultúr, 2011. 176 s. ISBN 978-80-8094-898-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.