Dva pohledy na ruskou literaturu

Název: Dva pohledy na ruskou literaturu
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 155-156
Rozsah
155-156
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Русская литература в восприятии проф. А. Червеняка. Нитра: Философский факультет Университета им. Константина Философа‚ 2011. 222 s. ISBN 978-80-8061-444-7.
Ruská moderna. Zostavil Valerij Kupka. Bratislava: Slovart, 2011. 176 s. ISBN 978-80-556-0138-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.