Dvě návazné sofistikované příručky o redakční práci

Název: Dvě návazné sofistikované příručky o redakční práci
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 186-187
Rozsah
186-187
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Pokorná, Dana; Pokorný, Milan. Základy redakční práce. 1. vyd. České Budějovice: Vlastimil Johanus, 2010. 119 s. ISBN 978-80-904247-4-6.
Pokorný, Milan; Pokorná, Dana. Redakční práce: jak připravit text k publikování. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 217 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3773-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.