Odkrywanie korzeni literaturoznawstwa

Název: Odkrywanie korzeni literaturoznawstwa
Autor: Kola, Adam F.
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. 163-168
Rozsah
163-168
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ulicka, Danuta. Literaturoznawcze dyskursy możliwe: studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie środkowo-wschodniej. Kraków: TAiWPN Universitas, 2007. 482 s. Horyzonty Nowoczesności; 64. ISBN 978-83-242-0627-8.
Tradycje polskiej nauki o literaturze: Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach: praca zbiorowa. Pod redakcją Danuty Ulickiej i Marcina Adamiaka. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. 217 s. ISBN 978-83-89663-68-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.