2

Title: Новая русистика
Rok: 2011
Ročník: 4
Číslo: 2
Rok vydání
2011
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Odešel slavista světového jména | [3]
Pospíšil, Ivo
PDF
Studie
Title Document
Именительный падеж в древнерусском языке на фоне языков античности | [5]–12
Žaža, Stanislav
PDF
Как играется симфония : концептуализация Русской православной церкви на уровне масс-медиального дискурса | [13]–27
Cingerová, Nina
PDF
Братья Стругацкие : феномен прогрессорства в мире Полудня | [29]–41
Šindelář, Konstantin
PDF
Žánrové podoby literárnych diel s táborovou tematikou v tvorbe A. Solženicyna a V. Šalamova | [43]–53
Kúchová, Eva
PDF
Marginália
Title Document
Несколько основных стереотипов о России и русских на примере статей из словацкой, французской и английской печати | [55]–72
Knapcová, Veronika
PDF
Denník a encyklopédia alebo čas a ruská duša | [73]–77
Žemberová, Viera
PDF
Milan Hrala osmdesátníkem | [79]–81
Pospíšil, Ivo
PDF
Mezinárodní konference o dějinách slavistiky v Brně | [83]–84
Pospíšil, Ivo
PDF
Areálová studia a areálová vs. tradiční rusistika na III. kongresu českých slavistů | [85]–87
Pospíšil, Ivo
PDF
Nově v slavistice a rusistice | [89]–90
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
Ruská literatura z pozice charakterologie | [91]–99
Pospíšil, Ivo
PDF
Slavistika na počátku třetího tisíciletí – zamyšlení nad slavistickou současností a budoucností | 100–105
Matyušová, Zdeňka
PDF
Srovnávací práce srbského rusisty : od poetiky k metapoetice k areálovým studiím | [103]–105
Pospíšil, Ivo
PDF
hidden section Наши авторы
Title Document
Наши авторы | [108]
PDF