Opera Slavica se dvěma křížky, aneb, Jeden časopis v běhu času