[Štec, M. Úvod do staroslovienčiny a církevnej slovančiny]

Název: [Štec, M. Úvod do staroslovienčiny a církevnej slovančiny]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 4, s. 60-61
Rozsah
60-61
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Štec, Mikuláš. Úvod do staroslovienčiny a cirkevnej slovančiny. Vyd. 1. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 1994. 234 s. ISBN 80-7097-287-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.