Opera Slavica 2003, roč. 13, č. 3

Obrázek
Rok
2003
Rok vydání
2003
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
1-10 Христианизация Руси : (мирское и сакральное в средневековой Руси) II Rjabov, Vasilij | pdficon
11-18 Не сотвори зла : ("Приражение дьявола в Братьях Карамазовых Ф.М. Достоевского) Prokurova, Natal'ja Sergejevna | pdficon
19-30 Výrazové prostriedky v románe Matka Kováčová, Marta | pdficon
31-37 Венецианский миф Бродского Zacharijeva, Irina | pdficon
Materiály – zprávy – kronika
Page Title
38-41 До питання про латиновні панегірики в єзуїтських колегіумах в Україні кінця XVI - середини XVII століття Osaulenko, Oksana | pdficon
42-45 Jubilejní kongres MAPRJAL Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich | pdficon
45-46 [Gertrude Zand: Bátorová, M. J.C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre] Bátorová, Mária | pdficon
47 Dobře utajené jubileum Kšicová, Danuše | pdficon
Recenze
Page Title
48-50 Sémiotika pouti na svatá místa Pospíšil, Ivo | pdficon
50-52 Nový pohled na dějiny slovensko-bulharských vztahů Zelenka, Miloš | pdficon
52-53 Syntetická komparatistika Pospíšil, Ivo | pdficon
53-54 O ruské próze 70.-90. let XX. století Zahrádka, Miroslav | pdficon
54-57 Romantismus a triadickost Pospíšil, Ivo | pdficon
57-58 Zahrádkový Toulky s ruskými spisovateli Dohnal, Josef | pdficon
58-59 Úvahy teoretika Pospíšil, Ivo | pdficon
59-61 K poznání specifičnosti lyrického výrazu Pokorný, Milan | pdficon
61-62 Slovenský slovník ruských spisovatelů Zahrádka, Miroslav | pdficon
62 Kvalitní dílo literárněvědné lexikografle Pospíšil, Ivo | pdficon
63-64 Užitečný přehled ruské literatury 20. století, část druhá: tečky, vykřičníky a otazníky Pospíšil, Ivo | pdficon