Úvahy teoretika

Název: Úvahy teoretika
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 3, s. 58-59
Rozsah
58-59
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Červeňák, A. Literárno-teoretické reflexie o slovanskom romantizme a problémoch translatológie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, katedra slovanských jazykov, 2003.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.