Balkanologie: kontinuita a inovace

Název: Balkanologie: kontinuita a inovace
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 1, s. 54-56
Rozsah
54-56
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Dorovský, Ivan (red.). Studia balcanica bohemo-slovaca IV: (příspěvky přednesené na IV. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). Brno: Masarykova univerzita, 1995.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.