Balkanologie: kontinuita a inovace

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 1, pp. 54-56
Extent
54-56
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Dorovský, Ivan (red.). Studia balcanica bohemo-slovaca IV: (příspěvky přednesené na IV. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). Brno: Masarykova univerzita, 1995.
Document