Velké, střední a malé zemědělské celky a řemeslnické podniky

Zdrojový dokument: Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, pp. 33-46
Rozsah
33-46
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document