Velké, střední a malé zemědělské celky a řemeslnické podniky

Author: Češka, Josef
Source document: Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, pp. 33-46
Extent
33-46
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document