Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu

Image
Author: Češka, Josef
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Praha
Publisher
Státní pedagogické nakladatelství
Year of publication
1959
Extent
132 s.
Series
  • Spisy University v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Brunensis, Facultas philosophica; 62
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 22954
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
[3] Předmluva | pdf icon Češka, Josef
Page Chapter number Title
5-11 Kapitola I | K podstatě starověkého otrokářského řádu a k problematice života římských otroků | pdf icon Češka, Josef
Page Chapter number Title
12-18 Kapitola II | Několik poznámek k pramenům | pdf icon Češka, Josef
Page Chapter number Title
19-32 Kapitola III | Hlavní rysy italských hospodářských poměrů v prvních dvou stoletích principátu | pdf icon Češka, Josef
Page Chapter number Title
33-46 Kapitola IV | Velké, střední a malé zemědělské celky a řemeslnické podniky | pdf icon Češka, Josef
Page Chapter number Title
47-65 Kapitola V | Diferenciace otroků podle jejich kvalifikace | pdf icon Češka, Josef
Page Chapter number Title
66-82 Kapitola VI | Organisace práce, pracovní a životní podmínky otroků ve velkém římském domě | pdf icon Češka, Josef
Page Chapter number Title
83-101 Kapitola VII | Životní podmínky otroků u chudých Římanů | pdf icon Češka, Josef
hidden-section Závěrečná úvaha
Page Chapter number Title
102-107 Kapitola VIII | Závěrečná úvaha | pdf icon Češka, Josef
hidden-section Seznam literatury
Page Chapter number Title
108-112 Seznam literatury | pdf icon Češka, Josef
hidden-section Rejstřík k pramenům
Page Chapter number Title
113-118 Rejstřík k pramenům | pdf icon Češka, Josef
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
119 Jmenný rejstřík | pdf icon Češka, Josef
hidden-section Věcný rejstřík
Page Chapter number Title
122-124 Věcný rejstřík | pdf icon Češka, Josef
Page Chapter number Title
125-128 Дифференциация рабов в Италии в первых двух столетиях принципата | pdf icon Češka, Josef
Page Chapter number Title
129-132 Die Differenzierung der Sklaven in Italien in den ersten zwei Jahrhunderten des Prinzipats | pdf icon Češka, Josef