Дифференциация рабов в Италии в первых двух столетиях принципата

Author: Češka, Josef
Contributor
Burian, Jaroslav (Translator)
Žaža, Stanislav (Translator)
Source document: Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, pp. 125-128
Extent
125-128
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A
Document