Дифференциация рабов в Италии в первых двух столетиях принципата

Contributor
Burian, Jaroslav (Translator)
Žaža, Stanislav (Translator)
Zdrojový dokument: Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, pp. 125-128
Rozsah
125-128
Typ
Shrnutí
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document