Bibliografická poznámka

Název: Bibliografická poznámka
Zdrojový dokument: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 111
Rozsah
111
Typ
Jiná část knihy
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence