La politique économique de la seigneurie morave au 16e siècle : résumé

Autor: Válka, Josef
Contributor
Ostrá, Růžena (Translator)
Zdrojový dokument: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 246-251
Rozsah
246-251
Typ
Shrnutí
Jazyk
francouzsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document