Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě

Obrázek
Autor: Válka, Josef
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Státní pedagogické nakladatelství
Rok vydání
1962
Rozsah
263 s.
Edice
  • Spisy University J.Ev. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 82
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 40986
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvodní poznámky
Page Chapter number Title
5-6 Úvodní poznámky | pdf icon Válka, Josef
Page Chapter number Title
7-20 I. | Problematika - literatura - prameny | pdf icon Válka, Josef
Page Chapter number Title
21-41 II. | Velkostatek a stavovský stát - vlastnické a teritoriální poměry | pdf icon Válka, Josef
Page Chapter number Title
42-98 III. | Vrchnostenská výroba a trh | pdf icon Válka, Josef
Page Chapter number Title
99-135 IV. | Pracovní síla ve vrchnostenském hospodářství a "druhé nevolnictví" | pdf icon Válka, Josef
Page Chapter number Title
136-196 V. | Odpor poddaných proti hospodářské politice feudálního velkostatku | pdf icon Válka, Josef
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
197-203 VI. | Závěr | pdf icon Válka, Josef
hidden-section Poznámky
Page Chapter number Title
204-226 Poznámky | pdf icon Válka, Josef
Page Chapter number Title
227-230 Seznam použitých pramenů | pdf icon Válka, Josef
hidden-section Seznam literatury
Page Chapter number Title
231-239 Seznam literatury | pdf icon Válka, Josef
Page Chapter number Title
240-245 Экономическая ролитика феодалъной вотчины в предвелогорский перйод : резюме | pdf icon Válka, Josef
Page Chapter number Title
246-251 La politique économique de la seigneurie morave au 16e siècle : résumé | pdf icon Válka, Josef
hidden-section Zkratky
Page Chapter number Title
252 Zkratky | pdf icon Válka, Josef
hidden-section Rejstřík
Page Chapter number Title
253-261 Rejstřík | pdf icon Válka, Josef