Rejstřík

Autor: Válka, Josef
Zdrojový dokument: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 253-261
Rozsah
253-261
Typ
Index
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document