Русско-болгарские синтаксические параллели

Název: Русско-болгарские синтаксические параллели
Zdrojový dokument: Popov, Konstantin. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 115-126
Rozsah
115-126
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence