Русско-болгарские синтаксические параллели

Source document: Popov, Konstantin. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 115-126
Extent
115-126
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document