Popov, Konstantin

Varianty jmen:

Popov, Konstantin (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 2 z celkového počtu 2.

Kapitola
Popov, Konstantin. За няком структурни, семантични и стилистични особености на простите изречения в българския език. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 201–209.

Kapitola
Popov, Konstantin. Русско-болгарские синтаксические параллели. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 115–126.