За няком структурни, семантични и стилистични особености на простите изречения в българския език

Název: За няком структурни, семантични и стилистични особености на простите изречения в българския език
Transliterovaný název
Za njakom strukturni, semantični i stilistični osobenosti na prostite izrečenija v bălgarski ezik
Zdrojový dokument: Popov, Konstantin. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 201-209
Rozsah
201-209
Typ
Článek
Jazyk
bulharsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence