Od antického realismu k pozdně antické výrazovosti

Zdrojový dokument: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 163-171
Rozsah
163-171
Typ
Shrnutí
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document