Od antického realismu k pozdně antické výrazovosti

Title: Od antického realismu k pozdně antické výrazovosti
Source document: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 163-171
Extent
163-171
Type
Summary
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A