Эмоцйонално мотивированные актуализации в синтаксической структуре высказывания

Název: Эмоцйонално мотивированные актуализации в синтаксической структуре высказывания
Zdrojový dokument: Grepl, Miroslav. Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967, pp. 129-134
Rozsah
129-134
Typ
Shrnutí
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A