Эмоцйонално мотивированные актуализации в синтаксической структуре высказывания

Title: Эмоцйонално мотивированные актуализации в синтаксической структуре высказывания
Transliterated title
Èmocjonalno motivirovannyje aktualizacii v sintaksičeskoj strukture vyskazyvanija
Author: Grepl, Miroslav
Source document: Grepl, Miroslav. Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967, pp. 129-134
Extent
129-134
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A