K problematice vět s jmenným a sponově jmenným přísudkem v staroslověnštině

Název: K problematice vět s jmenným a sponově jmenným přísudkem v staroslověnštině
Zdrojový dokument: Večerka, Radoslav. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 365-374
Rozsah
365-374
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence