Die Hauptfragen der Verstheorie

Název: Die Hauptfragen der Verstheorie
Variantní název:
  • Hlavní otázky teorie verše
    • Osnovnyje voprosy teorii sticha
  • Основные вопросы теории стиха
    • Osnovnyje voprosy teorii sticha
Zdrojový dokument: Hrabák, Josef. Polyglotta. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 11-15
Rozsah
11-15
Typ
Kapitola
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence