K otázke frazeologických kaliek turkotatárskeho pôvodu v balkánskych jazykoch

Název: K otázke frazeologických kaliek turkotatárskeho pôvodu v balkánskych jazykoch
Variantní název:
 • К вопросу о фразеологических кальках тюркского происхождения в балканских языках
  • K voprosu o frazeologičeskich kal'kach tjurkskogo proischoždenija v balkanskich jazykach
 • Calques phraséologiques d'origine turco-tatare dans les langues balkaniques
  • K voprosu o frazeologičeskich kal'kach tjurkskogo proischoždenija v balkanskich jazykach
 • Zur Frage der phraseologischen Lehnübersetzungen turktatarischen Ursprungs in den balkanischen Sprachen
  • K voprosu o frazeologičeskich kal'kach tjurkskogo proischoždenija v balkanskich jazykach
 • On phraseological borrowings of Turkish-Tatar origin in the Balkan languages
  • K voprosu o frazeologičeskich kal'kach tjurkskogo proischoždenija v balkanskich jazykach
Autor: Odran, Milan
Zdrojový dokument: Odran, Milan. Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). Pražák, Richard (editor); Dorovský, Ivan (editor). 1. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 228-232
Rozsah
228-232
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence