Odran, Milan

Varianty jmen:

Odran, Milan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 3 z celkového počtu 3.

Kapitola
Odran, Milan. K otázke frazeologických kaliek turkotatárskeho pôvodu v balkánskych jazykoch. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 228–232.

Kapitola
Odran, Milan. K problematike miestnych názvov turkotatarského pôvodu na území južných Slovanov. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, s. 376–381.

Článek
Odran, Milan. K emigrácii Bulharov na Slovensko v 18. a 19. storočí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, roč. 25-26, č. C23-24, s. 187–190.