Odran, Milan

Name variants:

Odran, Milan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Chapter
Odran, Milan. K otázke frazeologických kaliek turkotatárskeho pôvodu v balkánskych jazykoch. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, pp. 228–232.

Chapter
Odran, Milan. K problematike miestnych názvov turkotatarského pôvodu na území južných Slovanov. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, pp. 376–381.

Article
Odran, Milan. K emigrácii Bulharov na Slovensko v 18. a 19. storočí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, vol. 25-26, iss. C23-24, pp. 187–190.