Přehled dosavadního stavu bádání o modalitě slovanské věty

Název: Přehled dosavadního stavu bádání o modalitě slovanské věty
Zdrojový dokument: Žaža, Stanislav. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 15-21
Rozsah
15-21
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence