Über die Einheitlichkeit der Modalität

Název: Über die Einheitlichkeit der Modalität
Zdrojový dokument: Růžička, Rudolf. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 47-59
Rozsah
47-59
Typ
Článek
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence