Транспозиция граммем как средство выражения модальности и смежные явления языковой структуры

Název: Транспозиция граммем как средство выражения модальности и смежные явления языковой структуры
Zdrojový dokument: Staniševa, Dina. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 149-152
Rozsah
149-152
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence