Staniševa, Dina

Varianty jmen:

Staniševa, Dina (preferováno)
Станишева, Дина
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 2 z celkového počtu 2.

Kapitola
Staniševa, Dina; Dogramadžieva, Ekaterina. Выражение эмоциональной актуализации высказывания лексическими средствами в древнеболгарском и древнерусском. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, s. 123–129.

Kapitola
Staniševa, Dina. Транспозиция граммем как средство выражения модальности и смежные явления языковой структуры. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, s. 149–152.