Выражение эмоциональной актуализации высказывания лексическими средствами в древнеболгарском и древнерусском

Zdrojový dokument: Staniševa, Dina; Dogramadžieva, Ekaterina. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 123-129
Rozsah
123-129
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document