Выражение эмоциональной актуализации высказывания лексическими средствами в древнеболгарском и древнерусском

Title: Выражение эмоциональной актуализации высказывания лексическими средствами в древнеболгарском и древнерусском
Transliterated title
Vyraženije èmocional'noj aktualizacii vyskazyvanija leksičeskimi sredstvami v drevnebolgarskom i drevnerusskom
Source document: Staniševa, Dina; Dogramadžieva, Ekaterina. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 123-129
Extent
123-129
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license