К вопросу о семантических функциях модальных глаголов в чешском языке

Název: К вопросу о семантических функциях модальных глаголов в чешском языке
Zdrojový dokument: Kořenský, Jan. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 213-215
Rozsah
213-215
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence