К вопросу о семантических функциях модальных глаголов в чешском языке

Author: Kořenský, Jan
Source document: Kořenský, Jan. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 213-215
Extent
213-215
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document