O gramatické modálnosti se zřetelem k souvětí

Název: O gramatické modálnosti se zřetelem k souvětí
Zdrojový dokument: Svoboda, Karel. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 233-241
Rozsah
233-241
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence