Проблематика модальности в старославянском и праславянском языках

Název: Проблематика модальности в старославянском и праславянском языках
Zdrojový dokument: Bartula, Czesław. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 297-302
Rozsah
297-302
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence