Zur Problematik der Modalität : (die Entwicklung des Fragesatzes im Polnischen)

Název: Zur Problematik der Modalität : (die Entwicklung des Fragesatzes im Polnischen)
Zdrojový dokument: Pisarkowa, Krystyna. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 321-323
Rozsah
321-323
Typ
Článek
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence